.
ZAWARTOŚĆ  
  Aktualności
  Wyszukiwarka
  MARSZ 11 MAJA 2013 Wąbrzeźno
  Archiwum aktualności
  => 8 marca 2011 - założenie Klubu GP w Wąbrzeźnie
  => Klub GP na uroczystościach rocznicowych
  => Spotkanie z Janem Krzysztofem Ardanowskim
  => "Mgła" w Wąbrzeźnie
  => Poważne rozmowy w wieczór czerwcowy - Marzenna Drab w Wąbrzeźnie
  => Tropem Mariusza Kamińskiego
  => „HISTORIA TESTIS TEMPORUM” - SPOTKANIE Z POSŁEM ZBIGNIEWEM GIRZYŃSKIM
  => Miesiąc wrzesień spotkań pełen!
  => I wyszedłeś...
  => Sierpniowe spotkanie
  => Rafał A. Ziemkiewicz w Wąbrzeźnie
  => 15 sierpnia
  => Pamiętać chcemy...
  => Zdjęcia ze spotkania z Rafałem A. Ziemkiewiczem
  => Wywiad z red. Ziemkiewiczem
  => Relacja ze spotkania z R.A.Ziemkiewiczem
  => Wąbrzeski Klub GP w trasie
  => „Uczta dla rozumu” w Restauracji „Oaza”
  => Zdjęcia ze spotkania z prof. Zybertowiczem
  => Październikowe spotkanie...
  => Podsumowanie wyników wyborów w pow. wąbrzeskim
  => Informacja dla klubów - R. Kapuściński
  => Petycja o uwolnienie chrześcijanki Asii Bibi
  => Apel w sprawie ks. Isakowicza
  => 11 listopada
  => Święto Niepodległości w Wąbrzeźnie
  => Spotkanie listopadowe
  => Patriotycznie, podniośle, Obchodziliśmy święto listopadowe...
  => 13 grudnia - pamiętajmy
  => Rezolucja P. Hlebowicz
  => Janusz Korwin-Mikke pierwszym gościem w nowym roku…
  => Spotkanie z Januszem Korwinem-Mikke
  => Spotkanie w Chełmnie z Joanną Duda-Gwiazdą i Andrzejem Gwiazdą
  => Wojsko Polskie, Do obrony zawsze gotowe...
  => 15-sierpniowe obchody...
  => TO MACIEJ TURK STOI ZA ARESZTOWANIEM BALONU TLO
  => Dożynki powiatowe w Wąbrzeźnie
  => List Sakiewicza-ważne
  => "Gazeta Polska" kiedyś...
  => Rajd rowerowy IX 2012
  => Marsz w Warszawie - fotorelacja
  => Nie zgadzam się i już - felieton R.Kapuściński
  => Prof. Nalaskowski w Wnie
  => Marsz w Chełmnie - obrona TV TRWAM
  => Życzenia 2012
  => Dzień Żołnierzy Wyklętych...
  => Msza Święta w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  => Piotr Gociek w Poznaniu
  => Życzenia Wielkanocne przesłane...
  => Pismo do Starosty - Marsz w Wąbrzeźnie
  => Trasa Marszu...
  => Dzień Flagi 2013
  => 3 maja - podwójne święto
  => Spotkanie majowe - Oratorium 2013
  => Odezwa
  => Radio Maryja - relacja z wąbrzeskiego marszu
  => Marsz - video
  => Marsz - relacja
  => "W Obronie Demokracji, Wolnego Słowa i Tv Trwam"
  => Marsz - video początek
  => Nowe funkcjonalności
  => Warto walczyć o swoje
  => Polityczna Ekstraklasa...
  => Bitwa warszawska
  => Ostatni świadek...
  => Teorie spiskowe w Wąbrzeźnie
  => Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem
  => O protestach...
  => Marek Kuchciński w Wnie...
  => Ks. Isakowicz-Zaleski w Wąbrzeźnie
  => Fotorelacja ze zjazdu w Licheniu
  => Felietony
  => Sylwetka Ks. Isakowicz-Zaleski
  => Feletiony cz. 2
  => Felietony cz. 3
  => 11 listopada 2013
  => Felietony cz. 4
  => Felietony cz. 5
  => 13 grudnia - pamiętamy
  => Życzenia 2013
  => 75. rocznica śmierci R. Dmowskiego
  => Felietony cz. 6
  => Felietony cz. 7
  => Żołnierze Wyklęci
  => Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  => Czesc i chwala bohaterom...
  => Felietony cz. 8
  => Wielkanoc 2014
  => Marsz Rotmistrza Pileckiego
  => Felietony cz. 9
  => Konstytucja 3 Maja
  => Wyniki wyborów do PE 2014
  => Felietony cz. 10
  => Jerzy Robert Nowak w Wabrzeznie
  => 70 rocznica Powstania
  => 11 listopada 2014
  => Boże Narodzenie 2015
  => Andrzej Duda w Wnie
  => 1 marca 2015
  => Zmieńmy Polskę...
  => Powstanie warszawskie...
  Historia powstania
  Nasza "mała Ojczyzna"
  Karta Klubów "Gazety Polskiej"
  Warto posłuchać
  Warto zobaczyć
  Warto poczytać
  Galeria
  Polecane strony
  Kontakt
  Księga gości
  Ankiety
  Forum
  Facebook
  Licznik
5 odwiedzających dzisiaj
Marsz w Chełmnie - obrona TV TRWAM
MARSZ W OBRONIE TV TRWAM

I WOLNOŚCI SŁOWA W POLSCE

(Chełmno, 8 grudnia 2012 r.)


I. Przyczyny uzasadniające zorganizowanie Marszu w Chełmnie (odnoszą się one również
do negatywnej oceny ogólnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w kraju)

> nieprzyznanie Fundacji LUX VERITATIS koncesji na nadawanie przez TV TRWAM
na tzw. multipleksie cyfrowym, przy czym w procesie koncesyjnym w sposób rażący
naruszono przepisy powszechnie obowiązującego prawa
> arogancka postawa i stanowisko zarówno kierownictwa KRRiT, jak i części posłów
koalicyjnych i opozycyjnych, w odniesieniu do w/w kwestii, przy jednocześnie biernej
postawie Rządu i Prezydenta RP
> realne niebezpieczeństwo podwyższenia w sposób znaczący opłat koncesyjnych
i innych (tzw. stawki zaporowe) celem – czego nie można wykluczyć – wyeliminowania
ogólnokrajowych i diecezjalnych mediów katolickich z tzw. przestrzeni publicznej
> nieprzychylna, czasami wręcz brutalna, kampania informacyjna części mediów
tzw. głównego nurtu wobec mediów katolickich
> zwolnienie w ostatnich latach wielu dziennikarzy, reporterów i redaktorów z publicznego
radia i telewizji oraz blokowanie dostępu przedstawicielom mediów niezależnych
do tzw. dyskursu publicznego
> poważne ograniczanie w programach radia i telewizji publicznej treści patriotycznych,
narodowych i chrześcijańskich, przy wątpliwej realizacji tzw. misji mediów publicznych
(emitowane programy i filmy są bardzo niskiej jakości)
> brak mecenatu państwa nad instytucjami kultury
> polityka zagraniczna państwa prowadzona jest wbrew polskiej racji stanu (przykładem jest
osłabienie wizerunku Polski za granicą, niedofinansowanie stowarzyszeń i instytucji
polonijnych itp.)
> serwilizm przedstawicieli władzy wobec instytucji UE
> liczne afery gospodarcze (dla przykładu – Amber Gold), przy jednoczesnym braku woli
ich wykrycia lub długotrwałym prowadzeniu postępowań, a także rosnąca przestępczość
i patologie w gospodarce i biznesie
> słabo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości
> nieefektywnie prowadzone tzw. śledztwo smoleńskie, przy biernej postawie Rządu i Premiera
> ostatnio podejmowane działania niektórych organów państwa, przy nadaktywności mediów
tzw. głównego nurtu, które mają na celu zarówno zdezawuowanie postawy patriotycznej
i obywatelskiej (przykład – ostatni Marsz w Święto Niepodległości w Warszawie),
jak i zastraszenie części polskiego społeczeństwa (np. zarzut rzekomego faszyzmu)
> nadal rosnące bezrobocie, przy braku perspektyw na zatrudnienie szczególnie osób w młodym
wieku oraz mieszkańców wsi i małych miast
> brak zapewnienia szans powrotu osobom, które w ostatnich latach wyjechały z kraju
w poszukiwaniu pracy (brak programów stymulujących wzrost gospodarczy, rozwój
przedsiębiorczości i budownictwa mieszkaniowego)
> postępujące ubożenie społeczeństwa
> wyprzedaż majątku narodowego, a także likwidacja polskich przedsiębiorstw o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki państwa
> pogłębiające się zadłużenia państwa
> zapaść demograficzna
> próba zlikwidowania lekcji religii ze szkół, a także pseudoreforma szkolna polegająca
na wyeliminowaniu lekcji historii z nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym
> trudna sytuacja w służbie zdrowia oraz wzrost cen na leki
> antykatolicka i antykościelna kampania medialna ze strony środowisk laickich, lewackich
i ateistycznych
> polityka rządu w kwestiach etycznych i obyczajowych (dla przykładu – in vitro, aborcja,
związki partnerskie itp.), mająca na celu skłócenie części społeczeństwa i odwrócenie uwagi
od innych ważnych problemów publicznych
II. Przykłady aktywności społecznej, której wyrazem jest poparcie dla TV TRWAM
i obrona wolności mediów w Polsce

> około 140 Marszów zorganizowanych dotąd w wielu miejscowościach kraju,
w tym dwa Wielkie Marsze w Warszawie (kwiecień i wrzesień);
w województwie kujawsko-pomorskim odbyły się Marsze jedynie w dużych miastach
(w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu, a także w Nakle)
> ponad 130 uchwał i apeli podjętych przez samorządy terytorialne różnych szczebli,
w tym apel Rady Miasta Chełmna (październik), wyrażających protest wobec
nieprzyznania koncesji dla TV TRWAM
> prawie 800 stanowisk i apeli podjętych przez różne stowarzyszenia i organizacje działające
w kraju i zagranicą w w/w sprawie
> ponad 2,4 mln podpisów złożonych w proteście przeciwko dyskryminacji TV TRWAM
> zdecydowane stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w w/w sprawie
> wysłuchanie publiczne w Brukseli w sprawie TV TRWAM (czerwiec)
> współdziałanie mediów tzw. drugiego obiegu, w tym w przestrzeni internetowej (ostatni
przykład – Kongres Wolnych Mediów)
> przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczy się postępowanie administracyjne
ze skargi Fundacji LUX VERITATIS na wyrok WSA w Warszawie (maj);
bardzo możliwe jest uchylenie wyroku sądu I instancji z powodu rażącego naruszenia prawa
w postępowaniu koncesyjnym

/wykorzystano następujące źródła:
1) czasopisma (Nasz Dziennik, Niedziela, Gazeta Polska)
2) audycje i programy (Radio Maryja i Tv Trwam)/

III. Przegląd dotychczasowych inicjatyw podjętych wspólnie przez środowiska
katolickie i patriotyczne w Chełmnie

13.04. – na spotkaniu członków Klubu Gazety Polskiej podjęto wstępną rozmowę w sprawie
wystąpienia, wraz z zaproszonymi środowiskami katolickimi i prawicowymi, do rad miasta
i powiatu w sprawie Tv Trwam
4.05. – zebranie Komitetu Powiatowego PiS wyraziło poparcie dla w/w inicjatywy
8.05. – na pierwszym spotkaniu sygnatariuszy wystąpienia (dwa parafialne Koła Przyjaciół
Radia Maryja, Rodzina Polska, Klub Gazety Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość) omówiono projekt pisma do Rady Miasta i Rady Powiatu (pisma te zostały również podpisane przez NSZZ ‘Solidarność’ Zarząd Podregionu i Akcję Katolicką)
20.07. – na kolejnym zebraniu sygnatariuszy oceniono dotychczasowe działania
(przewodniczący Rady Powiatu pismem z dnia 29.05. powiadomił o braku zainteresowania sprawą protestu do KRRiT z powodu niekompetencji Rady w tej sprawie, a przewodniczący Rady Miasta do swojego pisma z dnia 11.06. dołączył negatywną opinię radcy prawnego z dnia 5.06.)
i przyjęto propozycję dalszych działań
24.08. – spotkanie sygnatariuszy z przewodniczącym Rady Miasta (przewodniczącemu
zgłoszono projekt kolejnego wystąpienia w sprawie Tv Trwam)
17.09. – na spotkaniu przedstawicieli sygnatariuszy (ok. 60 osób) z radnymi Rady Miasta –
radni jednogłośnie (14 obecnych) przyjęli rezolucję do KRRiT w sprawie Tv Trwam
29.09. – sygnatariusze (prawie wszyscy) uczestniczyli w II Marszu w Warszawie, który
poprzedziła msza święta na Placu Trzech Krzyży
22.10. – na spotkaniu Rodziny Polskiej z udziałem dwóch parafialnych Kół Przyjaciół Radia
Maryja i Klubu Gazety Polskiej, i w obecności ks. M. Prekopa, SAC, zgłoszono projekt organizacji Marszu w Chełmnie
29.10. – na pierwszym zebraniu Komitetu Organizacyjnego Marszu w Chełmnie (dwa
parafialne KPRM, Rodzina Polska, Domowy Kościół, Klub GP i KP PiS) przyjęto projekt scenariusza działań; wyznaczono wstępnie termin Marszu (8.12.)
12.11. – na drugim zebraniu Komitetu Organizacyjnego omówiono projekt komunikatu i hasła Marszu
(„Dajmy świadectwo naszej wiary i patriotyzmu”), a także przyjęto do wiadomości, że Rada Miasta w dniu 30.10. podjęła Apel do KRRiT w sprawie Tv Trwam
26.11. – trzecie zebranie Komitetu Organizacyjnego, na którym poruszono kwestie techniczne
i promocyjne w sprawie organizacji Marszu

 
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
LICZNIK ODWIEDZAJĄCYCH OGÓŁEM  
  Sklepy internetowe  
WYSZUKIWARKA  
 
Loading