.
ZAWARTOŚĆ  
  Aktualności
  Wyszukiwarka
  MARSZ 11 MAJA 2013 Wąbrzeźno
  Archiwum aktualności
  => 8 marca 2011 - założenie Klubu GP w Wąbrzeźnie
  => Klub GP na uroczystościach rocznicowych
  => Spotkanie z Janem Krzysztofem Ardanowskim
  => "Mgła" w Wąbrzeźnie
  => Poważne rozmowy w wieczór czerwcowy - Marzenna Drab w Wąbrzeźnie
  => Tropem Mariusza Kamińskiego
  => „HISTORIA TESTIS TEMPORUM” - SPOTKANIE Z POSŁEM ZBIGNIEWEM GIRZYŃSKIM
  => Miesiąc wrzesień spotkań pełen!
  => I wyszedłeś...
  => Sierpniowe spotkanie
  => Rafał A. Ziemkiewicz w Wąbrzeźnie
  => 15 sierpnia
  => Pamiętać chcemy...
  => Zdjęcia ze spotkania z Rafałem A. Ziemkiewiczem
  => Wywiad z red. Ziemkiewiczem
  => Relacja ze spotkania z R.A.Ziemkiewiczem
  => Wąbrzeski Klub GP w trasie
  => „Uczta dla rozumu” w Restauracji „Oaza”
  => Zdjęcia ze spotkania z prof. Zybertowiczem
  => Październikowe spotkanie...
  => Podsumowanie wyników wyborów w pow. wąbrzeskim
  => Informacja dla klubów - R. Kapuściński
  => Petycja o uwolnienie chrześcijanki Asii Bibi
  => Apel w sprawie ks. Isakowicza
  => 11 listopada
  => Święto Niepodległości w Wąbrzeźnie
  => Spotkanie listopadowe
  => Patriotycznie, podniośle, Obchodziliśmy święto listopadowe...
  => 13 grudnia - pamiętajmy
  => Rezolucja P. Hlebowicz
  => Janusz Korwin-Mikke pierwszym gościem w nowym roku…
  => Spotkanie z Januszem Korwinem-Mikke
  => Spotkanie w Chełmnie z Joanną Duda-Gwiazdą i Andrzejem Gwiazdą
  => Wojsko Polskie, Do obrony zawsze gotowe...
  => 15-sierpniowe obchody...
  => TO MACIEJ TURK STOI ZA ARESZTOWANIEM BALONU TLO
  => Dożynki powiatowe w Wąbrzeźnie
  => List Sakiewicza-ważne
  => "Gazeta Polska" kiedyś...
  => Rajd rowerowy IX 2012
  => Marsz w Warszawie - fotorelacja
  => Nie zgadzam się i już - felieton R.Kapuściński
  => Prof. Nalaskowski w Wnie
  => Marsz w Chełmnie - obrona TV TRWAM
  => Życzenia 2012
  => Dzień Żołnierzy Wyklętych...
  => Msza Święta w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  => Piotr Gociek w Poznaniu
  => Życzenia Wielkanocne przesłane...
  => Pismo do Starosty - Marsz w Wąbrzeźnie
  => Trasa Marszu...
  => Dzień Flagi 2013
  => 3 maja - podwójne święto
  => Spotkanie majowe - Oratorium 2013
  => Odezwa
  => Radio Maryja - relacja z wąbrzeskiego marszu
  => Marsz - video
  => Marsz - relacja
  => "W Obronie Demokracji, Wolnego Słowa i Tv Trwam"
  => Marsz - video początek
  => Nowe funkcjonalności
  => Warto walczyć o swoje
  => Polityczna Ekstraklasa...
  => Bitwa warszawska
  => Ostatni świadek...
  => Teorie spiskowe w Wąbrzeźnie
  => Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem
  => O protestach...
  => Marek Kuchciński w Wnie...
  => Ks. Isakowicz-Zaleski w Wąbrzeźnie
  => Fotorelacja ze zjazdu w Licheniu
  => Felietony
  => Sylwetka Ks. Isakowicz-Zaleski
  => Feletiony cz. 2
  => Felietony cz. 3
  => 11 listopada 2013
  => Felietony cz. 4
  => Felietony cz. 5
  => 13 grudnia - pamiętamy
  => Życzenia 2013
  => 75. rocznica śmierci R. Dmowskiego
  => Felietony cz. 6
  => Felietony cz. 7
  => Żołnierze Wyklęci
  => Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  => Czesc i chwala bohaterom...
  => Felietony cz. 8
  => Wielkanoc 2014
  => Marsz Rotmistrza Pileckiego
  => Felietony cz. 9
  => Konstytucja 3 Maja
  => Wyniki wyborów do PE 2014
  => Felietony cz. 10
  => Jerzy Robert Nowak w Wabrzeznie
  => 70 rocznica Powstania
  => 11 listopada 2014
  => Boże Narodzenie 2015
  => Andrzej Duda w Wnie
  => 1 marca 2015
  => Zmieńmy Polskę...
  => Powstanie warszawskie...
  Historia powstania
  Nasza "mała Ojczyzna"
  Karta Klubów "Gazety Polskiej"
  Warto posłuchać
  Warto zobaczyć
  Warto poczytać
  Galeria
  Polecane strony
  Kontakt
  Księga gości
  Ankiety
  Forum
  Facebook
  Licznik
23 odwiedzających dzisiaj
Marsz w Chełmnie - obrona TV TRWAM
MARSZ W OBRONIE TV TRWAM

I WOLNOŚCI SŁOWA W POLSCE

(Chełmno, 8 grudnia 2012 r.)


I. Przyczyny uzasadniające zorganizowanie Marszu w Chełmnie (odnoszą się one również
do negatywnej oceny ogólnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w kraju)

> nieprzyznanie Fundacji LUX VERITATIS koncesji na nadawanie przez TV TRWAM
na tzw. multipleksie cyfrowym, przy czym w procesie koncesyjnym w sposób rażący
naruszono przepisy powszechnie obowiązującego prawa
> arogancka postawa i stanowisko zarówno kierownictwa KRRiT, jak i części posłów
koalicyjnych i opozycyjnych, w odniesieniu do w/w kwestii, przy jednocześnie biernej
postawie Rządu i Prezydenta RP
> realne niebezpieczeństwo podwyższenia w sposób znaczący opłat koncesyjnych
i innych (tzw. stawki zaporowe) celem – czego nie można wykluczyć – wyeliminowania
ogólnokrajowych i diecezjalnych mediów katolickich z tzw. przestrzeni publicznej
> nieprzychylna, czasami wręcz brutalna, kampania informacyjna części mediów
tzw. głównego nurtu wobec mediów katolickich
> zwolnienie w ostatnich latach wielu dziennikarzy, reporterów i redaktorów z publicznego
radia i telewizji oraz blokowanie dostępu przedstawicielom mediów niezależnych
do tzw. dyskursu publicznego
> poważne ograniczanie w programach radia i telewizji publicznej treści patriotycznych,
narodowych i chrześcijańskich, przy wątpliwej realizacji tzw. misji mediów publicznych
(emitowane programy i filmy są bardzo niskiej jakości)
> brak mecenatu państwa nad instytucjami kultury
> polityka zagraniczna państwa prowadzona jest wbrew polskiej racji stanu (przykładem jest
osłabienie wizerunku Polski za granicą, niedofinansowanie stowarzyszeń i instytucji
polonijnych itp.)
> serwilizm przedstawicieli władzy wobec instytucji UE
> liczne afery gospodarcze (dla przykładu – Amber Gold), przy jednoczesnym braku woli
ich wykrycia lub długotrwałym prowadzeniu postępowań, a także rosnąca przestępczość
i patologie w gospodarce i biznesie
> słabo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości
> nieefektywnie prowadzone tzw. śledztwo smoleńskie, przy biernej postawie Rządu i Premiera
> ostatnio podejmowane działania niektórych organów państwa, przy nadaktywności mediów
tzw. głównego nurtu, które mają na celu zarówno zdezawuowanie postawy patriotycznej
i obywatelskiej (przykład – ostatni Marsz w Święto Niepodległości w Warszawie),
jak i zastraszenie części polskiego społeczeństwa (np. zarzut rzekomego faszyzmu)
> nadal rosnące bezrobocie, przy braku perspektyw na zatrudnienie szczególnie osób w młodym
wieku oraz mieszkańców wsi i małych miast
> brak zapewnienia szans powrotu osobom, które w ostatnich latach wyjechały z kraju
w poszukiwaniu pracy (brak programów stymulujących wzrost gospodarczy, rozwój
przedsiębiorczości i budownictwa mieszkaniowego)
> postępujące ubożenie społeczeństwa
> wyprzedaż majątku narodowego, a także likwidacja polskich przedsiębiorstw o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki państwa
> pogłębiające się zadłużenia państwa
> zapaść demograficzna
> próba zlikwidowania lekcji religii ze szkół, a także pseudoreforma szkolna polegająca
na wyeliminowaniu lekcji historii z nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym
> trudna sytuacja w służbie zdrowia oraz wzrost cen na leki
> antykatolicka i antykościelna kampania medialna ze strony środowisk laickich, lewackich
i ateistycznych
> polityka rządu w kwestiach etycznych i obyczajowych (dla przykładu – in vitro, aborcja,
związki partnerskie itp.), mająca na celu skłócenie części społeczeństwa i odwrócenie uwagi
od innych ważnych problemów publicznych
II. Przykłady aktywności społecznej, której wyrazem jest poparcie dla TV TRWAM
i obrona wolności mediów w Polsce

> około 140 Marszów zorganizowanych dotąd w wielu miejscowościach kraju,
w tym dwa Wielkie Marsze w Warszawie (kwiecień i wrzesień);
w województwie kujawsko-pomorskim odbyły się Marsze jedynie w dużych miastach
(w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu, a także w Nakle)
> ponad 130 uchwał i apeli podjętych przez samorządy terytorialne różnych szczebli,
w tym apel Rady Miasta Chełmna (październik), wyrażających protest wobec
nieprzyznania koncesji dla TV TRWAM
> prawie 800 stanowisk i apeli podjętych przez różne stowarzyszenia i organizacje działające
w kraju i zagranicą w w/w sprawie
> ponad 2,4 mln podpisów złożonych w proteście przeciwko dyskryminacji TV TRWAM
> zdecydowane stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w w/w sprawie
> wysłuchanie publiczne w Brukseli w sprawie TV TRWAM (czerwiec)
> współdziałanie mediów tzw. drugiego obiegu, w tym w przestrzeni internetowej (ostatni
przykład – Kongres Wolnych Mediów)
> przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczy się postępowanie administracyjne
ze skargi Fundacji LUX VERITATIS na wyrok WSA w Warszawie (maj);
bardzo możliwe jest uchylenie wyroku sądu I instancji z powodu rażącego naruszenia prawa
w postępowaniu koncesyjnym

/wykorzystano następujące źródła:
1) czasopisma (Nasz Dziennik, Niedziela, Gazeta Polska)
2) audycje i programy (Radio Maryja i Tv Trwam)/

III. Przegląd dotychczasowych inicjatyw podjętych wspólnie przez środowiska
katolickie i patriotyczne w Chełmnie

13.04. – na spotkaniu członków Klubu Gazety Polskiej podjęto wstępną rozmowę w sprawie
wystąpienia, wraz z zaproszonymi środowiskami katolickimi i prawicowymi, do rad miasta
i powiatu w sprawie Tv Trwam
4.05. – zebranie Komitetu Powiatowego PiS wyraziło poparcie dla w/w inicjatywy
8.05. – na pierwszym spotkaniu sygnatariuszy wystąpienia (dwa parafialne Koła Przyjaciół
Radia Maryja, Rodzina Polska, Klub Gazety Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość) omówiono projekt pisma do Rady Miasta i Rady Powiatu (pisma te zostały również podpisane przez NSZZ ‘Solidarność’ Zarząd Podregionu i Akcję Katolicką)
20.07. – na kolejnym zebraniu sygnatariuszy oceniono dotychczasowe działania
(przewodniczący Rady Powiatu pismem z dnia 29.05. powiadomił o braku zainteresowania sprawą protestu do KRRiT z powodu niekompetencji Rady w tej sprawie, a przewodniczący Rady Miasta do swojego pisma z dnia 11.06. dołączył negatywną opinię radcy prawnego z dnia 5.06.)
i przyjęto propozycję dalszych działań
24.08. – spotkanie sygnatariuszy z przewodniczącym Rady Miasta (przewodniczącemu
zgłoszono projekt kolejnego wystąpienia w sprawie Tv Trwam)
17.09. – na spotkaniu przedstawicieli sygnatariuszy (ok. 60 osób) z radnymi Rady Miasta –
radni jednogłośnie (14 obecnych) przyjęli rezolucję do KRRiT w sprawie Tv Trwam
29.09. – sygnatariusze (prawie wszyscy) uczestniczyli w II Marszu w Warszawie, który
poprzedziła msza święta na Placu Trzech Krzyży
22.10. – na spotkaniu Rodziny Polskiej z udziałem dwóch parafialnych Kół Przyjaciół Radia
Maryja i Klubu Gazety Polskiej, i w obecności ks. M. Prekopa, SAC, zgłoszono projekt organizacji Marszu w Chełmnie
29.10. – na pierwszym zebraniu Komitetu Organizacyjnego Marszu w Chełmnie (dwa
parafialne KPRM, Rodzina Polska, Domowy Kościół, Klub GP i KP PiS) przyjęto projekt scenariusza działań; wyznaczono wstępnie termin Marszu (8.12.)
12.11. – na drugim zebraniu Komitetu Organizacyjnego omówiono projekt komunikatu i hasła Marszu
(„Dajmy świadectwo naszej wiary i patriotyzmu”), a także przyjęto do wiadomości, że Rada Miasta w dniu 30.10. podjęła Apel do KRRiT w sprawie Tv Trwam
26.11. – trzecie zebranie Komitetu Organizacyjnego, na którym poruszono kwestie techniczne
i promocyjne w sprawie organizacji Marszu

 
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
LICZNIK ODWIEDZAJĄCYCH OGÓŁEM  
  Sklepy internetowe  
WYSZUKIWARKA  
 
Loading