.
ZAWARTOŚĆ  
  Aktualności
  Wyszukiwarka
  MARSZ 11 MAJA 2013 Wąbrzeźno
  Archiwum aktualności
  Historia powstania
  Nasza "mała Ojczyzna"
  Karta Klubów "Gazety Polskiej"
  Warto posłuchać
  Warto zobaczyć
  Warto poczytać
  Galeria
  Polecane strony
  Kontakt
  Księga gości
  Ankiety
  Forum
  Facebook
  Licznik
4 odwiedzających dzisiaj
MARSZ 11 MAJA 2013 Wąbrzeźno
kliknij w tekst , aby powiększyć

LEGENDA:
P - początek marszu
Z - koniec marszu
Ulice: Górna, Kopernika, Wolności, Legionistów, Niedziałkowskiego, Matejki, Królowej Jadwigi, Mickiewicza, 1 Maja, Plac Jana Pawła II

kliknij w mapę, aby powiększyć

kliknij  w obrazek, aby powiększyć


Informacje w sieci, w których wystąpiła wzmianka o wąbrzeskim marszu:
Kolejne miasta w obronie TV Trwam
Mieszkańcy Olsztyna i Bytowa stanęli w obronie TV Trwam

Najbliższe spotkanie Klubu GP odbędzie się dnia 8 maja o godz. 19.00 w oratorium, znajdującym się przy wąbrzeskiej farze. Tematem przewodnim spotkania będzie marsz w obronie demokracji, wolnego słowa i TV Trwam.

PRZYPOMINAMY - MARSZ BĘDZIE MIEĆ MIEJSCE DNIA 11 MAJA 2013 ROKU. ROZPOCZNIE SIĘ MSZĄ ŚWIĘTĄ O GODZ. 10.00 W WĄBRZESKIEJ FARZE.

ODEZWA
Wąbrzeźno 11 maja 2013 r.

Wierni 1000 letniej historii Polski,
Kochamy Boga, Kościół, Ojczyznę i wolność!

Sprawujący obecnie w Polsce władzę, postawili sobie za cel, zerwać z tą wspaniałą i chlubną tradycją. Polska, jaką chcą zbudować, nie ma mieć nic wspólnotą z tą, jaką była.
Rządzący nie liczą się Bogiem. Chcą, by Polacy tak żyli, jakby Boga nie było, jak żyją zlaicyzowane społeczeństwa Zachodu. Tworzą prawo, które stoi w sprzeczności z prawem Bożym, a często także ludzkim rozumem i naturą człowieka.
Rządzący prowadzą jawną i ukrytą walkę z Kościołem Katolickim. Na potrzeby propagandy, chodzą na Msze, ale przy podejmowaniu decyzji politycznych, społecznych i gospodarczych kierują się zasadami liberalizmu, a nie Katolicką Nauką Społeczną. Kościół jest dla nich niewygodny, gdyż przypomina Prawo Boże!
Rządzący nie są patriotami! Nie kochają Ojczyzny i nie służą jej. Liczy się dla nich jedynie władza i pieniądze. Bezkrytycznie przyjmują wszystko, co narzuci nam Unia Europejska, a zwłaszcza Niemcy. Nasza Ojczyzna znalazła się ponownie pod dominacją Rosji!
Rządzący nieustannie ograniczają wolności obywatelskie. Wprowadzili niezliczoną ilość różnego rodzaju przepisów, za które obywatel może zostać ukarany. Ludzie znowu boją się wyrażać swoje poglądy
Takie postępowanie władzy jest możliwe, ponieważ rządzący podporządkowali sobie niemal wszystkie media, lub one dla własnych korzyści rządzących popierają. Pluralizm mediów jest pozorny. Dlatego w Polsce nie ma już demokracji! Bowiem bez wolnych i niezależnych mediów, nie ma demokracji. W wolnym świecie media kontrolują i krytykują władzę a wspierają opozycję. W Polsce jest odwrotnie; media wspierają władzę, a bezwzględnie niszczą opozycję. Tak właśnie się dzieję w krajach, gdzie są dyktatury. W Polsce nie ma demokracji, ponieważ rządzący nie liczą się ze społeczeństwem. Żadnego wrażenia na władzy nie robią demonstracje w obronie demokracji, wolności słowa i TV Trwam, a było ich już ok. 150. Żadnego wrażenia nie robi 2,5 mln podpisów zebranych w obronie tej katolickiej stacji. Tak wielkiej ilości protestów społecznych, nie było nawet w stanie wojennym. Władza, chociaż nazywa się obywatelska, obywatelami gardzi!
Nie możemy się z tym zgodzić!
My, uczestnicy marszu w obronie demokracji, wolności słowa i TV Trwam, chcemy, aby Polska była Polską!
Chcemy trwać przy Bogu w Jego Katolickim Kościele i przy polskości! Chcemy wolności! Polak wolności odebrać sobie nie da! W imię wolności chcemy mieć możliwość swobodnego dostępu do TV Trwam. Chcemy być gospodarzami we własnym kraju!

Uczestnicy marszu w obronie wolności słowa,
demokracji i TV Trwam w Wąbrzeźnie


Zapraszamy do zapznania się z relacjami Radia Maryja z dzisiejszego marszu - w nich m.in. wypowiedź przewodniczącego Wąbrzeskiego Klubu GP, pana Andrzeja Chojnickiego.

Manifestowali poparcie dla TV Trwam

Marsz w obronie Tv Trwam w Wąbrzeźnie

 Szanowni Państwo

Wczoraj (11.05.2013 r.), w Wąbrzeźnie poprzedzony uroczystą Eucharystią, ruszył ulicami miasta Marsz w Obronie Demokracji, Wolnego Słowa i TV Trwam. Był to w historii naszego miasta i powiatu pierwszy marsz protestacyjny, od z górą 80 lat, stąd duże obawy organizatorów co do powodzenia tego przedsięwzięcia, które w dużej mierze zależało od poparcia mieszkańców i pogody.
Organizatorzy mimo skromnych możliwości, przeprowadzili akcję propagującą ideę marszu zachęcając mieszkańców do wzięcia w nim udziału. Dużą pomoc uzyskaliśmy ze strony duchowieństwa wszystkich parafii naszego Dekanatu i sąsiednich, a także spontaniczne włączenie się w akcję propagującą w swoich środowiskach pojedynczych mieszkańców miasta i powiatu za co bardzo serdecznie dziękujemy. Za taką postawę i pomoc zwykłe słowa podziękowania i wdzięczności nie wystarczą.
Organizatorzy tego przedsięwzięcia spotykali się też z opiniami nieprzychylnymi, z próbami zniechęcania pochodzącymi czasami ze środowisk które trudno byłoby o takie stanowisko, nawet w najmniejszym stopniu podejrzewać. A o tym, że Pan Bóg nam sprzyjał niech świadczy przebieg pogody w tym dniu, i za to niech Mu Będą Dzięki (wyrażone najlepiej w modlitwie dziękczynnej).
W marszu wzięli udział w liczbie kilkuset mieszkańcy miasta, powiatu, zaprzyjaźnione z organizatorami Kluby GP i Stowarzyszenia Religijne ze Świecia, Chełmna, Grudziądza, Brodnicy i PiS- u z Golubia – Dobrzynia (łącznie w sile około 30 osób). Kolorytu Eucharystii i marszowi dodał udział Pocztu Sztandarowego PKP z Kornatowa i pieśniarza – akordeonisty Pana Henryka Bochniaka z Kotomierza. Nie do przecenienia dla rangi marszu był bardzo aktywny i owocny udział posłów na Sejm RP z ramienia PiS- u Pani ANNY SOBECKIEJ oraz Panów JANA KRZYSZTOFA ARDANOWSKIEGO i ŁUKASZA ZBONIKOWSKIEGO.
Szczere poparcie dla idei marszu prezentowane w wystąpieniach zacnych przedstawicieli naszego Sejmu, ich wiara i patriotyzm pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość Naszej Ojczyzny. W imieniu wszystkich organizatorów Marszu wszystkim jego uczestnikom za okazane: wielki patriotyzm, przywiązanie do tradycji, gorącą wiarę w Boga składam wielkie, wielkie podziękowania i Bóg zapłać. Osobiście nabieram przekonania, że My Polacy i Katolicy nie pozwolimy się zepchnąć do katakumb lewackiej barbarii.

Andrzej Chojnicki

P.S.
To tyle, tak na gorąco o naszym wąbrzeskim marszu. Mam nadzieję, że już niebawem na tej stronie umieścimy kolejne opinie, oceny i komentarze, które na adres e-mail wabrzeznoklubgp@poczta.onet.pl może przesłać każdy uczestnik i obserwator marszu.

"W Obronie Demokracji, Wolnego Słowa i Tv Trwam"
Pod takim hasłem odbył się w Wąbrzeźnie w dniu 11 maja 2013 r. (sobota) Marsz, który poprzedziła o godz. 10-tej Msza św. w kościele farnym. Mszę św. pod przewodnictwem ks. dr Jana Kalinowskiego, proboszcza parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie, odprawili także proboszczowie sąsiednich parafii - ks. Stefan Szajda (par. Św. Michała Archanioła w Błędowie), ks. kan. Henryk Trąbczyński (par. Św. Trójcy w Książkach), ks. dr Edward Rogoza (par. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach) i ks. Jacek Dudziński (par. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej).
Na początku serdeczne słowa powitania do uczestników Mszy św. skierował główny celebrans, wymieniając m.in. posłów Prawa i Sprawiedliwości - Panią Annę Sobecką, Pana Jana K.Ardanowskiego i Pana Łukasza Zbonikowskiego oraz organizatorów Marszu, a także operatorów Tv Trwam z Torunia.
Homilię wygłosił ks. Jacek Dudziński, który na wstępie, powołując się na słowa błog. Jana Pawła II, powiedział, że wolność jest człowiekowi nie tylko dana, ale i zadana. Należy więc o nią dbać i chronić.
- Myślę, że nie miała racji pewna aktorka, która po zakończeniu wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 r. powiedziała w telewizji, że "komunizm się skończył". Widzimy, że obecnie z Polską dzieje się coś złego. Są ludzie, którzy chcą, aby Polska była krajem ateistycznym i zerwała z 1000-letnim dziedzictwem chrześcijaństwa. A my za czym jesteśmy? Za wolnością, patriotyzmem i demokracją! Nie wolno nam tego oddać!
"Przestań się lękać i przemawiaj!" - oto słowa św. Pawła Apostoła.
Następnie homilista przedstawił sylwetkę ks. Antoniego Muchowskiego (1842 - 1915), powstańca styczniowego i sybiraka (skazanego na dożywotnie zesłanie na Syberię), który po 11 miesiącach samotnej i pieszej węrdówki powrócił do domu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie przyjął święcenia kapłańskie i przyszło mu pracować w trudnym okresie Kulturkampfu. Z konieczności przenoszony był do różnych parafii, w tym do parafii w Nowej Wsi Królewskiej (którą obecnie kieruje ks. J. Dudziński), był szykanowany i karany przez władze pruskie za to, że mówił i nauczał po polsku, wspierał działalność towarzystw polskich, brał udział w wiecach, angażował się w akcję wyborów polskich posłów. Nie poddawał się, bo był patriotą. Ks. A.Muchowski, i wielu innych księży w XIX wieku, pracowali z wysiłkiem, z oddaniem, dawali dobry przykład. Oni nie lękali się!
To dzięki m.in. ich działalności odrodziła się Polska w 1918 roku.
- A dzisiaj co mamy? Ponad połowa społeczeństwa nie chodzi do wyborów. Dlaczego tak wielu jest biernych? Jak do nich dotrzeć?
- Niedawno, jadąc samochodem, słuchałem pewnej stacji radiowej. Coś okropnego! Coś szkodliwego! Żadna treść i bez wartości! W porównaniu do tego, co nadaje Radio Maryja, to "niebo a ziemia".
Takich stacji, niestety, jest wiele. Ludzie słuchając je stają się ogłupiali, są zniechęceni, nie chcą działać.
- Trzeba nam budzić takich ogłupiałych, zniechęconych i biernych!
Trzeba, by zaczęli oni myśleć i działać na rzecz mediów katolickich, tj. Radia Maryja i Telewizji Trwam, czytali prasę katolicką. Trzeba, by się uczyli, na czym polega istota demokracji, a demokracja polega na działaniu. Dlatego nie wolno nam załamywać rąk!
Polak chce być wolny, w przeszłości wolności nie dał sobie odebrać i teraz musi o wolność walczyć!
Wolność jest darem od Boga. Zniewolony człowiek to tragedia.
- Pan Jezus mówił, że o cokolwiek poprosicie Ojca, to wam da.
- Pamiętam, jak w latach 80-tych ub. wieku modliliśmy się za Polskę, były Msze święte i pielgrzymki za Ojczyznę. Wróćmy do tych modlitw za wolną i dobrą Polskę!
- Teraz pokażmy, poprzez udział w Marszu, żeby Polska była Polską, taką jaką jest od ponad 1000 lat!
Na zakończenie główny celebrans podziękował wiernym, nazywając ich "ludźmi odważnymi", za udział we Mszy św. i zachęcił do uczestnictwa w Marszu.
- Niech słowa "ludzie odważni i bez lęku" poszybują do uszu tych, którzy nie są jeszcze wśród nas.
Ksiądz J.Kalinowski poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Chojnickiego (przewodniczącego Klubu 'Gazety Polskiej' w Wąbrzeźnie), jednego z organizatorów Marszu, określając go jako "spiritus movens".
Mówca ten podziękował wszystkim kapłanom za Mszę święta w podanej intencji, a głównemu celebransowi i homiliście za piękne i mądre słowa.
Przedstawił kwestie techniczne i organizacyjne Marszu, po zakończeniu którego (według planu - około godz. 13.15) zaprosił wszystkich na skromny, ale smaczny poczęstunek, o który zadbały panie z Oratorium przy parafii farnej. Podziękował również operatorm z Tv Trwam oraz pracownikowi "Naszego Dziennika" (pisma katolickiego) za dostarczenie darmowych egzemplarzy dzisiejszego dziennika (wiele z nich, a także ulotek "radiomaryjnych" i tekstów pieśni patriotyczno-religijnych dostępnych było w kościele).
Pan A.Chojnicki dodał, że my, katolicy, nie jesteśmy wcale ponurakami, lecz przeciwnie - jesteśmy ludźmi radosnymi. Pokażmy to na Marszu! Bóg zapłać!

Chełmno Klub GP, Państwo Konopaccy

fot. Państwo Konopaccy, Klub GP Chełmno

Dziękujemy za umożliwienie nam umieszczenia powyższej relacji Klubowi GP w Chełmnie. Relacja pochodzi ze strony http://chelmnoklubgp.pl.tl/Marsz-w-Wąbrzeźnie.htm


 


Album:

Zdjęcia: M. Głodzik

 
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
LICZNIK ODWIEDZAJĄCYCH OGÓŁEM  
  Sklepy internetowe  
WYSZUKIWARKA  
 
Loading